Ontdek het Heilig Hart Klooster en de wereld van de missiezusters van Steyl!

Deze QR-code is een van de vele die op bijzondere gebouwen en plaatsen in Steyl te vinden zijn, om je hier meer over te vertellen. Nu sta je voor het Heilig Hart klooster, het moederhuis van de missiezusters van Steyl, en kun je meer te weten komen over het klooster, de bewoners en hun religieuze gemeenschap. Je kunt door de galerijen klikken om zowel inzichten als informatie te verkrijgen. We wensen je veel plezier!

Het klooster

Ontdek de belangrijkste plaatsen in het meer dan 100 jaar oude Heilig Hart klooster met behulp van onze fotoserie. Bekijk de kerk, de kloostergangen, de tuin en ook wat we zoal aanbieden voor volwassenen en jongeren.

 

Het uitzicht van bovenaf op het Heilig Hart klooster en het terrein
Direct bij de ingang worden de bezoekers verwelkomd door een kruis, dat even dynamisch en kleurrijk is als het leven en de taken van de zusters van Steyl
In de hal bij de ingang laat de wijnstok de ontwikkeling van de congregatie zien
Deze mechanische klok slaat sinds het begin van het klooster, dus sinds 1904, elk kwartier voor het kwartiergebed - een gebed dat helpt om in verbondenheid met God te blijven
De klok moet dagelijks opgewonden worden
Het centrum van het klooster is de grote kerk waar de kerkdiensten worden gevierd
In de zijkapel van de kerk staat de sarcofaag van onze twee zalig verklaarde medestichteressen, Moeder Maria en Moeder Josefa
De Kruiskapel is modern ingericht en is ook beschikbaar als gebedsruimte
Jaar na jaar komen zusters uit de hele wereld naar Steyl om de plaats te bezoeken waar hun gemeenschap is gesticht, om zich te verdiepen in de spiritualiteit van Steyl en om medezusters te ontmoeten
Individuele gasten en groepen zijn ook welkom in het klooster. Er zijn rondleidingen, bezinningsdagen, retraites en workshops
Conferentiezalen bieden ruimte voor groepsevenementen, zoals seminars en workshops
Voor jongeren en jonge volwassenen is het "in:spirit-ontmoetingshuis" een plek die mogelijkheden biedt voor een verscheidenheid aan activiteiten
Een vleugel van het gebouw is ingericht voor onze oudere, zieke zusters die ondersteuning en zorg nodig hebben
In de ruime tuin achter het huis kunt u ontspannen, wandelen, mediteren...
Het uitzicht op het kloostergebouw vanaf de tuin
Een replica van de Lourdesgrot nodigt ook uit tot bidden en vertoeven in de tuin
Het kloosterkerkhof, waar onze zusters begraven liggen, grenst aan de tuin

De geschiedenis

De Missiezusters waren de tweede religieuze gemeenschap die Arnold Janssen in 1889 in Steyl stichtte. Samen met Moeder Maria, Helena Stollenwerk, en Moeder Josefa, Hendrina Stenmanns, legde hij de basis voor een gemeenschap van zusters die wereldwijd actief werd. De eerste generatie zusters werd hier in Steyl opgeleid en ging van hieruit ook naar de respectievelijke missielanden.

 

Arnold Janssen stichtte 1875 hier op Steyl een missieorde voor mannen, de missionarissen van Steyl
Al snel kwamen ook jonge vrouwen met het verlangen om missionaris te worden. Hun droom kwam uit in 1889 met de oprichting van de missiezusters van Steyl. Moeder Maria, Helena Stollenwerk, werd hun medestichteres
Ook Hendrina Stenmanns, Moeder Josefa, is medestichteres van de missiezusters. Zo hebben vrouwen vanaf het begin de geschiedenis van de gemeenschap mede bepaald
Reeds in 1895 konden de eerste vier missiezusters naar Argentinië vertrekken
De gemeenschap van zusters groeide snel. Vele jonge vrouwen kwamen naar Steyl om als missionaris de hele wereld over te gaan, naar de mensen toe
Andere missiegebieden op andere continenten werden snel toegevoegd, en steeds meer zusters vertrokken vanuit Steyl op reis naar onbekende werelden
Door hun inzet en hun levenswijze wekten zij ook bij jonge vrouwen in hun land van uitzending het verlangen om missiezuster te worden, en in andere landen van Gods liefde te getuigen
Momenteel komen de meeste nieuwe leden van onze gemeenschap uit Azië, vooral uit Indonesië. Inmiddels zijn er ook zusters uit andere landen actief in Nederland en Duitsland
Momenteel wonen hier in het Heilig Hart klooster meer dan 70 zusters uit 7 landen

Een gemeenschap van religieuzen

Momenteel werken bijna 3000 zusters uit ongeveer 50 landen in evenveel landen. Wij leven en verkondigen de Blijde Boodschap van het Evangelie en werken voor sociale rechtvaardigheid, in de pastorale zorg, in het onderwijs, met vluchtelingen en met mensen die zich aan de rand van de maatschappij bevinden, - voor emancipatie van vrouwen, en voor het behoud van de schepping.

Missie betekent "zenden": christenen geloven dat GOD hen zendt om de wereld gezamenlijk vorm te geven. Deze zending omvat vele dimensies, zowel kerkelijk en spiritueel als seculier en politiek.

 

We werken bijvoorbeeld met vluchtelingen in Athene
Medische verzorging en verpleging van oude en zieke mensen behoort ook tot onze taken
Veel zusters werken met kinderen en jongeren, omdat opvoeding en onderwijs ons na aan het hart liggen
Ons leven en het geloof delen met anderen, dat is wat ons werk vorm geeft
Pastoraal werk is ook een van onze kerntaken
Overal ter wereld werken we altijd samen met de mensen ter plaatse en richten we ons op de specifieke behoeften die er bestaan.

Wil je meer over ons te weten komen? Bezoek dan onze homepage www.steyler-missionsschwestern.de (eenvoudig naar het Nederlands om te zetten met behulp van Google translate!) of kom – op afspraak - als gast naar ons huis!

Contactpersonen voor gasten:

Zr. Stefanie Hall      

Tel. 077 3764 492 

Claudia Clever-Kerstjens

Tel. 077 3764 224

E-Mail: ssps[at]steyl.eu