Trigger

Oord van het gebed

De kerk van de Heilige Geest

De kloosterkerk met haar zijkapellen is als een gestileerde duif gebouwd - symbool voor de Heilige Geest. In vele opzichten wordt in de vormgeving van de kerk de spiritualiteit van de generatie van onze stichters weergegeven.

Voor de missiezusters van Steyl is de kerk een belangrijke plaats, omdat hier veel zusters hun geloften hebben afgelegd en van hieruit naar de missie werden gezonden. Vandaag komen zusters uit de hele wereld hierheen, wetend dat de eerste zusters die naar hun landen kwamen, hier hun missiebestemming hebben gekregen.

"Wij hoeven met onze gedachten niet naar de hemel op te stijgen om de Heilige Geest te zoeken. De Heilige Geest is naar ons toe gekomen; Hij woont in ons hart." (zalige moeder Josefa, Hendrina Stenmanns).

Graf

De zijkapel (in het symbool van de duif de rechtervleugel) is een bij de zusters en onze gasten geliefde plaats van gebed. Hier bevindt zich het graf van de zalige moeder Maria, Helena Stollenwerk en van de zalige moeder Josefa, Hendrina Stenmanns - medestichteressen van de missiezusters van Steyl.

De vorm van het graf herinnert aan een doopvont. In de doop krijgt iedere mens de belofte Gods geliefde kind te zijn. Helena en Hendrina leefden vanuit de belofte. Zo konden zij zich geheel wijden aan hun taak in de gemeenschap.

Het graf werd vervaardigd met gebruik van kostbare steen uit verschillende landen waarin de zusters van Steyl nu werkzaam zijn. Hoewel de beide medestichteressen zelf Steyl nooit hebben verlaten, waren zij toch altijd met de zusters over de hele wereld verbonden - en zijn dit tot op vandaag.

"Het is mijn lot te branden in de liefde tot God, in het gebed te volharden en een verborgen leven te leiden." (zalige moeder Maria, Helena Stollenwerk)

De kruiskapel

De linkerzijkapel in het symbool van de duif, de huidige kruiskapel, werd door Arnold Janssen bestemd als kapel voor de aanbiddingszusters, totdat dezen in 1914 hun eigen klooster betrokken.

Wanneer wij de kapel betreden, worden wij ontvangen door een atmosfeer van stilte, van inkeer en gebed. De blik wordt gevangen door het kruis aan de voorste wand. Het geeft de mensen die daar bidden, nieuwe kracht en de moed om hun eigen kruis te dragen en de opgaven van het leven aan te pakken.

"De lieve God kent onze kracht en maakt het kruis nooit zo groot dat wij het niet kunnen dragen." (heilige Arnold Janssen)

De kleine kapel

Boven de zijkapel in de rechtervleugel bevindt zich de zogenaamde kleine kapel. Zij ligt onmiddellijk in de gastenvleugel en is zo gemakkelijk bereikbaar. Zij is juist voor het privé-gebed of missen met kleine groepen heel geschikt. Veel gasten maken van de gelegenheid gebruik zich hier in stilte terug te trekken.

"Om te bidden is het niet altijd noodzakelijk dat men woorden spreekt. Bidden betekent iets van God verlangen, meer met het hart dan met de tong. Zolang je leeft, zul je verlangen en wanneer je naar God en naar wat van God komt, verlangt, dan bid je voortdurend; je leven is dan een leven van gebed en God zal je genadig verhoren." (zalige moeder Josefa, Hendrina Stenmanns)

Steyler Online Kapel

Ontsteek een virtueel kaarsje bij het sarcofaag van de h. Arnold Janssen en wees er zeker van dat wij uw intenties meenemen in ons gebed!